Thông báo Kết quả tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh bắt đầu thực hiện từ năm 2021

Facebook   Zalo

Ngày 30/8 và 31/8/2021, Sở Khoa học và Công nghệ Thái Nguyên đã tổ chức họp các Hội đồng tư vấn tuyển chọn đối với từng nhiệm vụ theo đúng các quy định hiện hành. Căn cứ hồ sơ đề nghị tuyển chọn và Biên bản họp các Hội đồng tư vấn, Sở Khoa học và Công nghệ Thái Nguyên thông báo kết quả tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh bắt đầu thực hiện từ năm 2021, cụ thể như sau:

Thông báo Kết quả tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm  nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh bắt đầu thực hiện từ năm 2021

Chi tiết thông báo trong file đính kèm: Tải tại đây

Facebook Zalo

Văn bản pháp quy

Thông tin KH&CN Số 02/2022

Thống kê truy cập

Đang online : 0

Trong tuần : 0

Trong tháng : 0

Tất cả : 0