Tài liệu hội nghị hướng dẫn tham gia Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2021

Facebook   Zalo

Tài liệu hội nghị hướng dẫn tham gia Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2021

Tài liệu hội nghị hướng dẫn tham gia Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2021

gioi thieu doanh nghiep tham gia GTCLQG 2021

moi hoi nghi huong dan

NĐ 74

NĐ 132

Tai lieu Tieu chi GTCLQG

TT 27

Thong tin gioi thieu GTCLQG 2021

VB 159_ke hoach GTCLQG 2021

VB 175_dang ky GTCLQG 2021

Giới thiệu tổng quan GTCLQG

Hướng dẫn xây dựng báo cáo tham dự giải thưởng chất lượng quốc gia

 

Facebook Zalo