Quyết định Về việc nâng bậc lương thường xuyên năm 2023 đối với bà Trần Thị Thức

Facebook   Zalo

Nâng bậc lương thường xuyên năm 2023 đối với bà Trần Thị Thức, Viên chức Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ (mã số V.05.02.07), từ bậc 5, hệ số 3.66 lên hưởng bậc 6, hệ số 3.99 kể từ ngày 01/4/2023. Thời điểm tính nâng bậc lương tiếp theo kể từ ngày 01/4/2023

Quyết định Về việc nâng bậc lương thường xuyên năm 2023 đối với bà Trần Thị Thức

Chi tiết quyết định trong file đính kèm: Tải tại đây

Facebook Zalo