Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Sở hữu trí tuệ thuộc phạm vi chức năng của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên

Facebook   Zalo

Quyết định về việc công bố danh mục  thủ tục hành chính lĩnh vực Sở hữu trí tuệ thuộc phạm vi chức năng của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên

Quyết định về việc công bố danh mục  thủ tục hành chính lĩnh vực Sở hữu trí tuệ thuộc phạm vi chức năng của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên

Chi tiết trong file đính kèm: Tải tại đây

Facebook Zalo