Kết luận thanh tra: Việc chấp hành các quy định của pháp luật về Đo lường

Facebook   Zalo

Kết luận thanh tra: Việc chấp hành các quy định của pháp luật về Đo lường trong hoạt động kinh doanh vận tải bằng Taxi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Kết luận thanh tra: Việc chấp hành các quy định của pháp luật về Đo lường

Chi tiết kết luận thanh tra trong file đính kèm: Tải tại đây

Facebook Zalo