góp ý vào dự thảo Tờ trình, dự thảo Quyết định bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh Thái Nguyên

Facebook   Zalo

góp ý vào dự thảo Tờ trình, dự thảo Quyết định bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh Thái Nguyên

góp ý vào dự thảo Tờ trình, dự thảo Quyết định bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh Thái Nguyên

chi tiết trong file đính kèm: Tải tại đây

Facebook Zalo