Đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ và kỹ năng chuyển đổi số cho cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Thái Nguyên đến năm 2025

Facebook   Zalo

UBND tỉnh ban hành kế hoạch đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ và kỹ năng chuyển đổi số cho cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Thái Nguyên đến năm 2025, cụ thể như sau.

Đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ và kỹ năng chuyển đổi số cho cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Thái Nguyên đến năm 2025

Chi tiết kế hoạch trong file đính kèm: Tải tại đây

Facebook Zalo

Văn bản pháp quy

Thông tin Khoa học và Công nghệ Số 04/2021

Thống kê truy cập

Đang online : 0

Trong tuần : 0

Trong tháng : 0

Tất cả : 0