Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng

Facebook   Zalo

Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên

Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng

Chi tiết quyết định trong file đính kèm: Tải tại đây

Facebook Zalo