Về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên

Facebook   Zalo

Về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên

Về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên

Chi tiết trong file đính kèm: Tải tại đây

Facebook Zalo