Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên

Facebook   Zalo

Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên

Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên

Chi tiết trong file đính kèm: Tải tại đây

Facebook Zalo