Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Facebook   Zalo

Ngày 28/4/2021, Ủy ban Bầu cử tỉnh đã ban hành văn bản số 86/UBBC về việc công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại Quốc hội khóa XV trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Dưới đây là toàn bộ nội dung văn bản:

Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên -0
 
Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên -1
 
Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên -2
 
Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên -3
 

 

thainguyen.gov.vn

Facebook Zalo