CHI TIẾT VĂN BẢN PHÁP QUY
 Số kí hiệu văn bản 68/2006/QH11
Ngày ban hành 6/29/2006 12:00:00 AM
Người ký Nguyễn Phú Trọng
Trích yếu
Chi tiết văn bản Xem tại tệp đính kèm
Văn bản liên quan
Văn bản thay thế
Lĩnh vực 0
Tệp đính kèm