CHI TIẾT VĂN BẢN PHÁP QUY
 Số kí hiệu văn bản 127/2007/NĐ-CP
Ngày ban hành 8/1/2007 12:00:00 AM
Người ký Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Trích yếu
Chi tiết văn bản Xem tại tệp đính kèm
Văn bản liên quan
Văn bản thay thế
Lĩnh vực 0
Tệp đính kèm