CHI TIẾT VĂN BẢN PHÁP QUY
 Số kí hiệu văn bản 11/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 3/11/2016 12:00:00 AM
Người ký Phó chủ tịch UBND tỉnh: Trịnh Việt Hùng
Trích yếu
Chi tiết văn bản
Văn bản liên quan
Văn bản thay thế
Lĩnh vực 0
Tệp đính kèm