CHI TIẾT VĂN BẢN PHÁP QUY
 Số kí hiệu văn bản 33/2015/QĐ-UBND
Ngày ban hành 10/30/2015 12:00:00 AM
Người ký Phó Chủ tịch Ma Thị Nguyệt
Trích yếu Quyết định về việc ban hành Quy định quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh của tỉnh Thái Nguyên
Chi tiết văn bản

 

Văn bản liên quan
Văn bản thay thế Quyết định số 06/2009/QĐ-UBND ngày 24/3/2009 của UBND tỉnh Thái Nguyên; số 1455/QĐ-UBND ngày 23/6/2009 của UBND tỉnh Thái Nguyên
Lĩnh vực 0
Tệp đính kèm