CHI TIẾT VĂN BẢN PHÁP QUY
 Số kí hiệu văn bản 33/2015/QĐ-UBND
Ngày ban hành 10/30/2015 12:00:00 AM
Người ký Phó Chủ tịch Ma Thị Nguyệt
Trích yếu
Chi tiết văn bản

 

Văn bản liên quan
Văn bản thay thế
Lĩnh vực 0
Tệp đính kèm