CHI TIẾT VĂN BẢN PHÁP QUY
 Số kí hiệu văn bản 1737/QĐ-UBND
Ngày ban hành 7/15/2015 12:00:00 AM
Người ký Chủ tịch Dương Ngọc Long
Trích yếu
Chi tiết văn bản

Xem tại tệp đính kèm

Văn bản liên quan
Văn bản thay thế
Lĩnh vực 0
Tệp đính kèm