CHI TIẾT VĂN BẢN PHÁP QUY
 Số kí hiệu văn bản 01/2021/TT-BKHCN
Ngày ban hành 3/1/2021 12:00:00 AM
Người ký Huỳnh Thành Đạt
Trích yếu Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện
Chi tiết văn bản

Chi tiết thông tư: 01/2021/TT-BKHCN

Văn bản liên quan
Văn bản thay thế Thay thế Thông tư 29/2014/TTLT-BKHCN-BNV
Lĩnh vực 0
Tệp đính kèm