CHI TIẾT VĂN BẢN PHÁP QUY
 Số kí hiệu văn bản 142/2020/NĐ-CP
Ngày ban hành 12/9/2020 12:00:00 AM
Người ký Nguyễn Xuân Phúc
Trích yếu
Chi tiết văn bản

Tệp đính kèm: 142/2020/NĐ-CP

Văn bản liên quan
Văn bản thay thế
Lĩnh vực 0
Tệp đính kèm