CHI TIẾT VĂN BẢN PHÁP QUY
 Số kí hiệu văn bản 03/2019/TT-BKHCN
Ngày ban hành 6/26/2019 12:00:00 AM
Người ký Bùi Thế Duy
Trích yếu
Chi tiết văn bản

Bộ KHCN: Thời hạn gửi báo cáo định kỳ hằng năm chậm nhất là ngày 20/12

Ngày 26/6/2019, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 03/2019/TT-BKHCN về việc quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Cụ thể, các loại báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ gồm: Báo cáo kết quả hoạt động quản lý Nhà nước về khoa học và công nghệ tại địa phương; Báo cáo kết quả hoạt động quản lý Nhà nước về khoa học và công nghệ của Bộ, ngành; Báo cáo kết quả hoạt động của Khu công nghệ cao; Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”.

Thời gian chốt số liệu báo cáo định kỳ hằng năm được tính từ ngày 15/12 năm trước kỳ báo cáo đến ngày 14/12 của kỳ báo cáo. Thời hạn gửi báo cáo chậm nhất là ngày 20/12 hằng năm. Báo cáo được thể hiện dưới một trong các hình thức bằng văn bản giấy có chữ ký của người có thẩm quyền và gửi bản mềm qua hệ thống thư điện tử; báo cáo bằng văn bản điện tử. Bộ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thực hiện chế độ báo cáo.

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 01/11/2019.

Chi tiết xem tại file đính kèm./.

Văn bản liên quan
Văn bản thay thế
Lĩnh vực 0
Tệp đính kèm