CHI TIẾT VĂN BẢN PHÁP QUY
 Số kí hiệu văn bản 60/2019/NĐ-CP
Ngày ban hành 5/7/2019 12:00:00 AM
Người ký Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc
Trích yếu
Chi tiết văn bản

Cụ thể, sửa đổi quy định về nguyên tắc xét tặng giải thưởng về khoa học và công nghệ theo đó mỗi công trình chỉ được đề nghị xét tặng một giải thưởng trong một đợt xét tặng giải thưởng. Đặc biệt, công trình đã được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh thì không được đề nghị xét tặng Giải thưởng Nhà nước; Công trình đã được tặng Giải thưởng Nhà nước thì không được đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh.

Bên cạnh đó, bổ sung quy định về điều kiện xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ, theo đó công trình đề nghị xét tặng giải thưởng là kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng hoặc nhận hỗ trợ kinh phí từ ngân sách Nhà nước phải được đăng ký, lưu giữ kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo quy định.

Nghị định này cũng bổ sung quy định về nguyên tắc hoạt động của Hội đồng xét tặng giải thưởng cấp Nhà nước, đó là: Hội đồng tổ chức phiên họp phải có ít nhất 90% thành viên Hội đồng có mặt trong đó có Chủ tịch Hội đồng hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng (được Chủ tịch Hội đồng ủy quyền bằng văn bản).

Nghị định này:

- Làm hết hiệu lực một phần Nghị định 78/2014/NĐ-CP

- Hướng dẫn Luật Thi đua, Khen thưởng 2003; Luật Khoa học và công nghệ 2013

Xem chi tiết tại file đính kèm./.


Văn bản liên quan
Văn bản thay thế
Lĩnh vực 0
Tệp đính kèm