CHI TIẾT VĂN BẢN PHÁP QUY
 Số kí hiệu văn bản 12/2018/TT-BNV
Ngày ban hành 10/9/2018 12:00:00 AM
Người ký Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân
Trích yếu
Chi tiết văn bản
Văn bản liên quan
Văn bản thay thế
Lĩnh vực 0
Tệp đính kèm