CHI TIẾT VĂN BẢN PHÁP QUY
 Số kí hiệu văn bản 13/2022/NĐ-CP
Ngày ban hành 1/21/2022 12:00:00 AM
Người ký Vũ Đức Đam
Trích yếu
Chi tiết văn bản

Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008, Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Nghị định số 86/2012/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Đo lường

Nghị định số 13/2022/NĐ-CP

Văn bản liên quan
Văn bản thay thế
Lĩnh vực 0
Tệp đính kèm