CHI TIẾT VĂN BẢN PHÁP QUY
 Số kí hiệu văn bản 21/2021/NQ-HĐND
Ngày ban hành 12/10/2021 12:00:00 AM
Người ký Phạm Hoàng Sơn
Trích yếu Quy định mức chi đối với các nhiệm vụ do địa phương thực hiện thuộc Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
Chi tiết văn bản

Chi tiết văn bản trong file đính kèm

Văn bản liên quan
Văn bản thay thế
Lĩnh vực 0
Tệp đính kèm