CHI TIẾT VĂN BẢN PHÁP QUY
 Số kí hiệu văn bản 209/NQ-HĐND
Ngày ban hành 12/10/2021 12:00:00 AM
Người ký Phạm Hoàng Sơn
Trích yếu Nghị quyết ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc linh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
Chi tiết văn bản

Chi tiết văn bản: 209/NQ-HĐND

Văn bản liên quan
Văn bản thay thế
Lĩnh vực 0
Tệp đính kèm