CHI TIẾT VĂN BẢN PHÁP QUY
 Số kí hiệu văn bản 22/2021/NQ-HĐND
Ngày ban hành 12/10/2021 12:00:00 AM
Người ký Phạm Hoàng Sơn
Trích yếu Quy định mức hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
Chi tiết văn bản

Chi tiết Nghị quyết trong file đính kèm

Văn bản liên quan
Văn bản thay thế
Lĩnh vực 0
Tệp đính kèm