CHI TIẾT VĂN BẢN PHÁP QUY
 Số kí hiệu văn bản Pháp lệnh của Uỷ ban thường vụ Quốc hội số 16/1999/PL-UBTVQH
Ngày ban hành 10/5/1999 12:00:00 AM
Người ký
Trích yếu
Chi tiết văn bản
Văn bản liên quan
Văn bản thay thế
Lĩnh vực 0
Tệp đính kèm