CHI TIẾT VĂN BẢN PHÁP QUY
 Số kí hiệu văn bản 2130/QĐ-UBND
Ngày ban hành 8/24/2015 12:00:00 AM
Người ký Chủ tịch UBND tỉnh: Dương Ngọc Long
Trích yếu QĐ Thành lập Qũy Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Thái Nguyên
Chi tiết văn bản
Văn bản liên quan
Văn bản thay thế
Lĩnh vực 0
Tệp đính kèm