CHI TIẾT VĂN BẢN PHÁP QUY
 Số kí hiệu văn bản Luật Khoa học và Công nghệ
Ngày ban hành 6/9/2000 12:00:00 AM
Người ký Chủ tịch Quốc hội Nông Đức Mạnh
Trích yếu
Chi tiết văn bản
Văn bản liên quan
Văn bản thay thế
Lĩnh vực 0
Tệp đính kèm