Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên

Facebook   Zalo

Sáng ngày 24/9, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã có buổi làm việc tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên. Cùng dự buổi làm việc có đồng chí Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Mai Thị Thuý Nga, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng đại diện các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan. Về phía Sở Khoa học và Công nghệ có đồng chí Phạm Quốc Chính, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; các đồng chí Phó Giám đốc, Trưởng các phòng ban, đơn vị thuộc Sở Khoa học và Công nghệ.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên

Đ/c Nguyễn Thanh Hải, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ

Tại hội nghị, đồng chí Phạm Quốc Chính, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ đã báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới. Sở KHCN có chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về KHCN, gồm: Hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo; phát triển tiềm lực KHCN; tiêu chuẩn, đo lường chất lượng; sở hữu trí tuệ; ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ; an toàn bức xạ và hạt nhân; quản lý và tổ chức thực hiện các dịch vụ sự nghiệp công về các lĩnh vực theo quy định của pháp luật. Thời gian qua, Sở đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, 9 tháng đầu năm nay, Sở đã tham mưu với HĐND, UBND ban hành 3 văn bản quy phạm pháp luật; 11 chương trình kế hoạch, đề án về hoạt động KHCN. Thẩm định và tham gia ý kiến về chuyển giao công nghệ, thiết bị cho 14 dự án đầu tư; tổ chức các hội đồng tư vấn KHCN đối với các dự án xin chủ trương đầu tư trên địa bàn tỉnh; cấp trên 60 văn bằng bảo hộ cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn và đang tiếp tục đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể “Chè Thái Nguyên” tại Nga, Nhật Bản và Hàn Quốc. Hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo được Sở thường xuyên quan tâm. Mới đây, tỉnh Thái Nguyên đã đạt giải thưởng thành phố thông minh Việt Nam năm 2021 ở hạng mục “Thành phố hấp dẫn đổi mới khởi nghiệp sáng tạo”.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên -0
Đ/c Phạm Quốc Chính, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ quý IV/2021 và giai đoạn 2021 - 2026 

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến tập trung vào tình hình thực hiện nhiệm vụ của ngành Khoa học và Công nghệ, như: Cần phát huy vai trò tiên phong trong triển khai Nghị quyết số 01 về chuyển đổi số, trong đó đẩy mạnh số hoá các sản phẩm, đề tài nghiên cứu, sáng kiến KH&CN; đánh giá mức đóng góp của hoạt động KH&CN vào tốc độ tăng trưởng kinh tế, tăng năng suất lao động; kết quả mô hình liên kết nghiên cứu, chuyển giao KH&CN với Đại học Thái Nguyên; đánh giá hoạt động của các doanh nghiệp KH&CN, thị trường KH&CN và khả năng hấp thụ KH&CN ở từng lĩnh vực, ngành nghề và doanh nghiệp; xây dựng các đề tài nghiên cứu, chuyển giao KH&CN mang tính ứng dụng cao, gắn với chuyển đổi số, các chương trình, đề án …

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên -0
 Đồng chí Nguyễn Thị Thúy Nga, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh phát biểu thảo luận tại Hội nghị

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ nhấn mạnh vai trò, tầm quan trọng của KH&CN đối với sự phát triển chung của tỉnh. Đồng thời yêu cầu Sở KH&CN cần tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp để hoạt động KH&CN thực sự trở thành động lực cho sự phát triển của tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Sở KH&CN cần chủ động tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan triển khai thực hiện các chương trình, đề án đã được phê duyệt trong lĩnh vực KH&CN gắn với chuyển đổi số; tiếp tục đổi mới, hoàn thiện các cơ chế, chính sách trong hoạt động KH&CN của tỉnh, nhất là đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính trong thực hiện các nhiệm vụ KH&CN để thu hút, động viên, khuyến khích sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp và toàn xã hội cho hoạt động KH&CN, nhất là sự tham gia của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội về việc đẩy mạnh tuyên truyền ứng dụng KH&CN trong Nhân dân; đồng thời chú trọng hoạt động quản lý khoa học, đảm bảo hoạt động nghiên cứu, chuyển giao ứng dụng KH&CN hiệu quả, thiết thực, mang lại giá trị thực tiễn. Đối với những nội dung kiến nghị, đề xuất của Sở KH&CN sẽ được tổng hợp, xem xét nghiên cứu giải quyết theo quy định.

Dương Chiêm, Thế Bằng, Quốc Toản

Facebook Zalo