Đại hội Công đoàn cơ sở thành viên Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ nhiệm kỳ 2023 – 2028

Facebook   Zalo

Ngày 24/02/2023, Công đoàn cơ sở thành viên (CSTV) Văn phòng Sở KH&CN long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở thành viên Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ nhiệm kỳ 2023 – 2028, nhằm đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2017 – 2013; triển khai phương hướng nhiệm kỳ mới. Tham dự đại hội gồm có: Đồng chí Phạm Quốc Chính, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Sở KH&CN; đồng chí Tạ Ngọc Minh, Chủ tịch Công đoàn Sở KH&CN cùng toàn thể đoàn viên công đoàn Văn phòng Sở.

Đại hội Công đoàn cơ sở thành viên Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ nhiệm kỳ 2023 – 2028

Công đoàn Văn phòng Sở là Công đoàn cơ sở thành viên thuộc Công đoàn Sở KH&CN, gồm 42 công đoàn viên đang công tác tại các phòng chuyên môn của Sở KH&CN (gồm: Quản lý Khoa học, Công nghệ, Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Kế hoạch - Tài chính, Thanh tra Sở, Văn phòng Sở) và Liên hiệp các hội Khoa học Kỹ thuật tỉnh Thái Nguyên. 
Trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn CSTV Văn phòng Sở KH&CN đã bát sát nghị quyết đại hội, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; các hoạt động công đoàn đã được tổ chức thực hiện đúng mục đích và đầy đủ theo sự chỉ đạo của cấp ủy đảng, của BCH Công đoàn cấp trên; BCH Công đoàn luôn đoàn kết, trách nhiệm, thống nhất trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện các hoạt động của công đoàn. Qua đó, đã góp phần động viên và tổ chức cho công đoàn viên nâng cao nhận thức chính trị, chấp hành đường lối chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; đã góp phần chăm lo đến đời sống vật chất và tinh thần, bảo vệ quyền lợi và nghĩa vụ của công đoàn viên trong Cơ quan từ đó yên tâm công tác, hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao.
 

Đại hội Công đoàn cơ sở thành viên Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ nhiệm kỳ 2023 – 2028 -0
Toàn cảnh Đại hội 

Công đoàn Văn phòng Sở là Công đoàn cơ sở thành viên thuộc Công đoàn Sở KH&CN, gồm 42 công đoàn viên đang công tác tại các phòng chuyên môn của Sở KH&CN (gồm: Quản lý Khoa học, Công nghệ, Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Kế hoạch - Tài chính, Thanh tra Sở, Văn phòng Sở) và Liên hiệp các hội Khoa học Kỹ thuật tỉnh Thái Nguyên. 
Trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn CSTV Văn phòng Sở KH&CN đã bát sát nghị quyết đại hội, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; các hoạt động công đoàn đã được tổ chức thực hiện đúng mục đích và đầy đủ theo sự chỉ đạo của cấp ủy đảng, của BCH Công đoàn cấp trên; BCH Công đoàn luôn đoàn kết, trách nhiệm, thống nhất trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện các hoạt động của công đoàn. Qua đó, đã góp phần động viên và tổ chức cho công đoàn viên nâng cao nhận thức chính trị, chấp hành đường lối chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; đã góp phần chăm lo đến đời sống vật chất và tinh thần, bảo vệ quyền lợi và nghĩa vụ của công đoàn viên trong Cơ quan từ đó yên tâm công tác, hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao.
 

Đại hội Công đoàn cơ sở thành viên Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ nhiệm kỳ 2023 – 2028 -0
Đại hội Công đoàn cơ sở thành viên Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ nhiệm kỳ 2023 – 2028 -0
 Các đại biểu tặng hoa chúc mừng Đại hội

Tại đại hội, các đại biểu đã thảo luận, nhất trí với những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời, thống nhất xây dựng mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ công đoàn trong nhiệm kỳ 2023- 2028 đó là: Phấn đấu 100% cán bộ công đoàn viên được tham gia nghiên cứu, học tập các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Hằng năm, 100% đoàn viên công đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn trở lên, trong đó có 15 % đoàn viên công đoàn được công nhận chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; 100% tập thể được công nhận tập thể Lao động tiên tiến; trên 15% tập thể được công nhận là tập thể Lao động xuất sắc; trên 95% trở lên đoàn viên công đoàn đạt đoàn viên công đoàn xuất sắc. Phấn đấu hàng năm được công nhận Cơ quan đạt chuẩn văn hóa. Phấn đấu 100% đoàn viên công đoàn nữ được công nhận danh hiệu "Giỏi việc nước, đảm việc nhà". 100% công đoàn viên tham gia xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan vững mạnh…

Đại hội Công đoàn cơ sở thành viên Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ nhiệm kỳ 2023 – 2028 -0
Đồng chí Tạ Ngọc Minh - Chủ tịch Công đoàn Sở KH&CN tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2023 – 2028  

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở thành viên Văn phòng Sở KH&CN nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm 3 đồng chí. Đại hội cũng thông qua nghị quyết Đại hội công đoàn văn phòng Sở KH&CN nhiệm kỳ 2023 – 2028. 100% đoàn viên công đoàn nhất trí thông qua các nội dung mà nghị quyết Đại hội đề ra.

Dương Chiêm, Thế Bằng

Facebook Zalo