CHI TIẾT VĂN BẢN PHÁP QUY
 Số kí hiệu văn bản 04/2022/QH15
Ngày ban hành 6/30/2022 12:00:00 AM
Người ký Vương Đình Huệ
Trích yếu Ngày 14/6/2022, Quốc hội đã thông qua Luật Cảnh sát cơ động 2022 tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV. Luật Cảnh sát cơ động (CSCĐ) có 5 chương, 33 điều, quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của CSCĐ; điều kiện bảo đảm và chế độ, chính sách đối với CSCĐ; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Luật CSCĐ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2023.
Chi tiết văn bản
Văn bản liên quan
Văn bản thay thế
Lĩnh vực 0
Tệp đính kèm