Bảo đảm phòng, chống dịch COVID-19 tại các doanh nghiệp, trong và ngoài khu, cụm công nghiệp

Facebook   Zalo

Ngày 23-5, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 2272 về việc bảo đảm phòng, chống dịch COVID-19 tại các doanh nghiệp, trong và ngoài khu, cụm công nghiệp. Văn bản nêu rõ: Hiện dịch COVID-19 đang tiếp tục diễn biến phức tạp đặc biệt là tại một số khu, cụm công nghiệp thuộc tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh. UBND tỉnh đã có Công văn số 2079 ngày 16-5 về việc tập trung xét nghiệm và đảm bảo phương án phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, khu, cụm công nghiệp. Để kịp thời ngăn chặn, kiểm soát, không để dịch lây lan, xâm nhập vào các khu, cụm công nghiêp, nhà máy, cơ sở sản xuất kinh doanh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

Bảo đảm phòng, chống dịch COVID-19 tại các doanh nghiệp, trong và ngoài khu, cụm công nghiệp

Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, khu, cụm công nghiêp tiếp tục thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh Thái Nguyên về công tác phòng, chống dịch COVID-19; thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch; chủ động kiểm soát, sẵn sàng các phương án ứng phó để ngăn chặn dịch, bảo đảm an toàn cho doanh nghiệp và người lao động. 
Ban Quản lý các Khu công nghiệp Thái Nguyên, các sở: Kế hoạch - Đầu tư, Công Thương, Lao động - Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động tỉnh, các địa phương, Hiệp hội Doanh nghiệp và các hội doanh nghiệp tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ chỉ đạo các doanh nghiệp trong và ngoài khu, cụm công nghiệp: - Đối với chuyên gia, người lao động ra vào tỉnh hằng ngày: Thực hiện quản ly, theo dõi, giám sát chặt chẽ và hạn chế tối đa việc chuyên gia, người lao động di chuyển ra, vào tỉnh; tạo điều kiện cho chuyên gia, người lao động ngoài tỉnh làm việc theo hình thức trực tuyến hoặc nếu đi làm tạo doanh nghiệp thì phải ở lại tỉnh Thái Nguyên. Trường hợp đặc biệt, chuyên gia, người lao động không thể ở lại tỉnh và hằng ngày phải di chuyển ra, vào tỉnh thì phải có cam kết bảo đảm tuyệt đối an toàn phòng, chống dịch COVID-19; hằng ngày khai báo y tế, lịch trình di chuyển và thường xuyên thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 (3 ngày 1 lần). Yêu cầu chủ doanh nghiệp và cá nhân chuyên gia, người lao động phải chịu trách nhiệm trước pháp luạt về việc tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch COVID-19. 
- Đối với chuyên gia, người lao động là người ở vùng có dịch COVID-19, hiện đang làm việ tại các doanh nghiêp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên: yêu cầu ở lại tỉnh Thái Nguyên cho đến khi tình hình dịch bệnh tại địa phương được kiểm soát. Trường hợp đặc biệt, nếu trở về địa phương, khi quay trở lại làm việc phải thực hiện cách ly tập trung theo quy định.
- Đối với các xe vận chuyển, giao nhận hàng hóa đến từ vùng dịch: yêu cầu bắt buộc đôi với lái xe và người đi cùng phải có phiếu xét nghiệm âm tính trong vòng ba này trước khi thực hiện vận chuyển hàng hóa vào tỉnh Thái Nguyên; thực hiện khai báo y tế’ lịch trình di chuyển khi đi qua các chốt. Các doanh nghiệp liên quan đến hoạt động giao nhận hàng phải có phương án giao nhận hàng và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để xảy ra lây lan dịch bệnh từ hoạt động này. 
- Các doanh nghiệp thành lập các Tổ an toàn COVID-19 tại nơi làm việc theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại Công văn số 4150 ngày 21/5/2021 để hỗ trợ tuyên tuyền, giám sát, triển khai các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 tại các phân xưởng, dây chuyền sản xuất, tổ sản xuất của các cơ sở sản xuất kinh doanh. Định kỳ 1 tuần 1 lần, tổ chức xét nghiệm ngẫu nhiên 10% tổng số lao động để kịp thời phát hiện sớm ca bệnh và có phương án đối phó phù hợp.
Ban Quản lý các Khu công nghiệp Thái Nguyên chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, các đơn vị, địa phương liên quan xây dựng phương án cách ly và bố trí các khu cách ly tập trung để dự phòng trường hợp có nhiều ca mắc COVID-19 trong khu công nghiệp; bố trí lực lượng, phân công nhiệm vụ cụ thể, chi tiết cho các đơn vị, tránh trường hợp lúng túng khi có dịch xảy ra trên diện rộng; kiểm tra các doanh nghiệp tại các khu công nghiệp trong việc chuẩn bị vật tư, thuốc, trang thiết bị phòng, chống dịch và các điều kiện cần thiết phục vụ cách ly y tế cho người lao động. 
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Y tế, Công an tỉnh tiếp tục đề xuất các khu cách ly tạp trung của tỉnh; sẵn sàng kích hoạt các khu cách ly tập trung của tỉnh để hỗ trợ việc cách ly tập trung khii số lượng người thuộc diện cách ly vượt quá khả năng đáp ứng tại các khu cách ly của các huyện, thành phố, thị xã.  
Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tham mưu trình tự, thủ tục để sẵn sàng phương án thiết lập và xây dựng bệnh viện dã chiến điều trị người mắc COVID-19, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 27/5/2021.

Nguồn: baothainguyen.vn

Facebook Zalo