Triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 của Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ

Facebook   Zalo

Sáng ngày 24/02/2021, tại Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ, đồng chí Phạm Quốc Chính - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì cuộc họp triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 của Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ. Cùng dự họp có đại diện các phòng thuộc Sở, Lãnh đạo Trung tâm và các phòng chuyên môn của Trung tâm.

Triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 của Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ

Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ là đơn vị sự nghiệp công lập, tự đảm bảo một phần chi thường xuyên, trực thuộc Sở; năm 2021 Trung tâm được Sở giao thực hiện 6 nhiệm vụ thuộc các lĩnh vực: Thông tin, thống kê khoa học và công nghệ; Ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ; hoạt động kỹ thuật tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng. Tại cuộc họp, đồng chí Trương Anh Tuấn - Giám đốc Trung tâm đã báo cáo phương án triển khai các nhiệm vụ được giao trong năm và kế hoạch thực hiện hoạt động dịch vụ về khoa học và công nghệ; cuộc họp đã thảo luận và đưa ra các giải pháp để Trung tâm thực hiện tốt chức năng phục vụ quản lý nhà nước và tiếp tục mở rộng lĩnh vực hoạt động dịch vụ trong những năm tiếp theo.
    Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Giám đốc Sở đề nghị Trung tâm chủ động phối hợp với các phòng chuyên môn của Sở để thực hiện tốt các nhiệm vụ được Sở giao; xây dựng kế hoạch chi tiết hoạt động dịch vụ; tiếp tục đào tạo, tập huấn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đề xuất tăng cường tiềm lực khoa học công nghệ cho Trung tâm; đồng thời thực hiện tốt mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch Covid-19 và thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao năm 2021./.
 

Thế Bằng – Trung tâm Phát triển KH&CN

Facebook Zalo