Khai trương điểm kết nối cung – cầu công nghệ vùng Trung du và miền núi phía Bắc

Facebook   Zalo

Ngày 17/11/2020, tại trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên, Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên và Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên tổ chức Hội thảo “ Nhu cầu, cơ hội và thách thức trong hoạt động kết nối, chuyển giao công nghệ  khu vực miền núi phía Bắc” và Khai trương Điểm kết nối cung cầu công nghệ vùng Trung du và miền núi phía Bắc tại tỉnh Thái Nguyên.

Khai trương điểm kết nối cung – cầu công nghệ vùng Trung du và miền núi phía Bắc

Khai trương điểm kết nối cung – cầu công nghệ vùng Trung du và miền núi phía Bắc

Tham dự sự kiện có đồng chí Trần Văn Tùng – Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; đại diện Lãnh đạo Liên minh HTX Việt Nam, Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ, Vụ Phát triển KHCN địa phương, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên, Đại học Thái Nguyên, Liên minh hợp tác xã Tỉnh Thái Nguyên; một số viện nghiên cứu, trường Đại học, các tổ chức trung gian về chuyển giao công nghệ, các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

Khai trương điểm kết nối cung – cầu công nghệ vùng Trung du và miền núi phía Bắc -0
 Toàn cảnh Hội thảo

Tại Hội thảo, Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ đã giới thiệu về Sổ tay hướng dẫn hoạt động điểm kết nối cung - cầu công nghệ nhằm thống nhất hoạt động của các Điểm kết nối cung – cầu công nghệ; nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động, tăng cường liên kết các Điểm kết nối cung cầu công nghệ, các tổ chức trung gian của thị trường KH&CN. Các đại biểu đã tập trung thảo luận một số vấn đề liên quan đến hoạt động liên kết ứng dụng, chuyển giao công nghệ giữa trường đại học với doanh nghiệp; vai trò của Nhà nước trong hỗ trợ ứng dụng chuyển giao và đổi mới công nghệ cho doanh nghiệp; thực tế nhu cầu ứng dụng, tiếp nhận công nghệ trong bối cảnh hiện nay. Qua đó đã phần nào giải quyết các thắc mắc, băn khoăn và những vấn đề đặt ra từ thực tiễn hoạt động kết nối cung - cầu công nghệ giữa cơ quan nghiên cứu, chuyển giao và các doanh nghiệp.

Tại sự kiện này, Bộ Khoa học và Công nghệ đã khai trương Điểm kết nối cung - cầu công nghệ vùng Trung du miền núi Phía Bắc, đặt tại trường Đại học Nông Thái Nguyên và đây là điểm kết nối cung - cầu công nghệ thứ 10 trên toàn quốc.

Điểm kết nối cung - cầu công nghệ tại Thái Nguyên sẽ là nơi lan tỏa và kết nối kịp thời các địa phương trong vùng Trung du và miền núi phía Bắc với các Điểm kết nối trên cả nước, phục vụ hoạt động tư vấn, đánh giá, lựa chọn, liên kết, hợp tác ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ, qua đó đẩy nhanh việc ứng dụng các công nghệ mới, tiên tiến, hiện đại vào thực tiễn sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp, mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội cho vùng Trung du và miền núi phía Bắc nói riêng và cả nước nói chung.

Khai trương điểm kết nối cung – cầu công nghệ vùng Trung du và miền núi phía Bắc -0
Ký kết hợp tác giữa Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên với Liên minh Hợp tác xã tỉnh Thái Nguyên 

Ngay sau khi khai trương, những kí kết hợp tác đầu tiên giữa Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên với Liên minh Hợp tác xã tỉnh; giữa các tổ chức cung ứng khoa học công nghệ trong khu vực và doanh nghiệp đã diễn ra mở đầu cho hoạt động của Điểm kết nối cung - cầu công nghệ tại tỉnh Thái Nguyên.

Facebook Zalo