Hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới, Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021

Facebook   Zalo

Ngày Nước thế giới 22 tháng 3 năm 2021 được Liên hợp quốc (UN) phát động với chủ đề “Valuing water” - “Giá trị của nước” để nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng, giá trị của tài nguyên nước về mặt kinh tế, văn hóa và xã hội; tăng cường các giải pháp hiệu quả bảo vệ nguồn nước trước áp lực của các hoạt động phát triển và biến đổi khí hậu.

Hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới, Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021

Chung tay bảo vệ trái đất

Ngày Khí tượng thế giới 23 tháng 3 năm 2021 được Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) phát động với chủ đề “The Ocean, Our Climate and Weather” - “Đại dương, Thời tiết và Khí hậu của chúng ta”. Qua đó, nhấn mạnh thông điệp trọng tâm của WMO về việc kết nối đại dương, khí hậu và thời tiết trong hệ thống Trái đất. Đây cũng thời điểm đánh dấu sự khởi động Thập kỷ khoa học đại dương vì sự phát triển bền vững của Liên hợp quốc giai đoạn 2021 - 2030. 
Giờ Trái đất năm 2021 được Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên (WWF) phát động với chủ đề “Speak up for nature” - “Lên tiếng vì thiên nhiên”, nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về mối liên hệ giữa các tác động của con người với thiên nhiên và nguyên nhân của dịch bệnh, đặc biệt đối với đại dịch Covid-19; khuyến khích các sáng kiến, ý tưởng xây dựng cộng đồng, nền kinh tế phát triển bền vững, hoà nhập với thiên nhiên (thuận thiên); bảo vệ đa dạng sinh học, ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu. 

Theo tinh thần chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tại công văn số 925/UBND-CNN ngày 15/3/2021, về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới, Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021.
Để hưởng ứng chuỗi sự kiện quan trọng này và căn cứ điều kiện tình hình thực tế Sở KH&CN phát động các phong trào toàn thể công chức, viên chức và người lao động vệ sinh môi trường; sử dụng tiết kiệm nước tại hộ gia đình, và nơi công sở; sử dụng sản phẩm thân thiện môi trường, sản phẩm tái chế, giảm thiểu sử dụng sản phẩm nhựa. Lan toả chủ đề Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021 và hưởng ứng hoạt động “tắt đèn và tắt các thiết bị điện không cần thiết” từ 20h30 đến 21h30 ngày 27 tháng 3 năm 2021 (Thứ Bảy).
Thiết kế các pano, đăng tin bài, hình ảnh về các nội dung liên quan chủ đề Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới, Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021 trên website của Sở. 
Khẩu hiệu tuyên truyền hưởng ứng thông điệp, chủ đề bao gồm
1. Ngày Nước thế giới: 
- Nước là tài nguyên thiết yếu giúp bảo vệ sức khỏe, sinh kế, môi trường, các giá trị văn hóa và phát triển kinh tế bền vững. 
- Nước là tài nguyên quý giá! Hãy sử dụng nước tiết kiệm và hiệu quả. 
- Bảo vệ tài nguyên nước là bảo vệ cuộc sống của chính chúng ta. 
- Hãy sử dụng tiết kiệm nước để chia sẻ cơ hội cho mọi người. 
- Nước là tài nguyên hữu hạn và thiết yếu, sử dụng nước tuần hoàn vì một tương lai bền vững. 
2. Ngày Khí tượng thế giới: 
- Chung tay hành động đảm bảo an toàn trên biển và đất liền. 
- Trồng cây, tái tạo môi trường sống cho vùng núi sau thiên tai lũ quét sạt lở đất. 
- Bảo vệ đại dương là bảo vệ nền kinh tế toàn cầu. 
- Giảm thiểu rủi ro thiên tai góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế. 
- Hợp tác quốc tế để bảo vệ đại dương và ứng phó với biến đổi khí hậu. 
- Bảo vệ đại dương là bảo vệ cuộc sống và sinh kế của chúng ta. 
- Thích ứng với biến đổi khí hậu vì một đại dương bền vững. 
- Cùng hành động để bảo vệ và phục hồi đại dương. 
3. Chiến dịch Giờ Trái đất: 
- Lên tiếng vì thiên nhiên; 
- Giảm phát thải, giảm rủi ro cho thiên nhiên; 
- Chống biến đổi khí hậu và rác thải nhựa: trách nhiệm của tôi và bạn; 
- Mỗi hành động giảm phát thải là thêm một bảo đảm cho thịnh vượng dài lâu; 
- Tắt một bóng đèn là thêm một đốm sáng cho tương lai; 
- Trồng một cây là thêm một lá phổi cho Trái đất./.
 

Phạm Đông – phòng KC

Facebook Zalo