Hội thảo hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2022

Facebook   Zalo

Ngày 18/10/2022, Đồng chí Hoàng Đức Vỹ, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) chủ trì Hội thảo “Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh”. Hội thảo tổ chức nhằm kịp thời cung cấp các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến việc thực hiện các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh và hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh theo đúng quy định hiện hành. Tham dự hội thảo có gần 40 đại biểu đại diện cho 21 tổ chức chủ trì nhiệm vụ KH&CN.

Hội thảo hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2022

Tại hội thảo, các đại biểu đã được các phòng chuyên môn của Sở KH&CN giới thiệu các văn bản; hướng dẫn hoàn thiện thuyết minh nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh; một số nội dung chính cần lưu ý trong triển khai nhiệm vụ; hướng dẫn lập dự toán kinh phí; công tác quản lý, sử dụng kinh phí trong quá trình thực hiện nhiệm vụ KH&CN; xử lý tài sản khi kết thúc nhiệm vụ; hướng dẫn triển khai và một số tình huống cụ thể. Ngoài ra, các đại biểu còn được hướng dẫn một số nội dung khác như: Báo cáo kết quả; đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN; quyết toán kinh phí; giao nộp tài sản, đăng ký lưu giữ kết quả, công bố, sử dụng và chuyển giao kết quả nghiên cứu theo các quy định hiện hành; xử lý tài sản hình thành từ kết quả của nhiệm vụ…
Sau khi được hướng dẫn các nội dung trên, các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện đề tài nghiên cứu KH&CN.
Thông qua hội thảo, giúp cho các tổ chức chủ trì nhiệm vụ KH&CN nắm được nghiệp vụ, kỹ năng xây dựng thuyết minh, lập dự toán kinh phí và quản lý các đề tài, dự án. Từ đó, nắm bắt được quy trình triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ, phù hợp với mục đích, yêu cầu thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ của tỉnh./.

Dương Chiêm, Thế Bằng (TT PT KH&CN)

Facebook Zalo