TIÊU CHUẨN PHỤC VỤ CHO CÁC MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG - TẦM NHÌN CHUNG CHO MỘT THẾ GIỚI TỐT ĐẸP HƠN

Facebook   Zalo

Ngày 14 tháng 10 hằng năm đã được ba tổ chức tiêu chuẩn hàng đầu thế giới là Ủy ban Kỹ thuật Điện Quốc tế (IEC), Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO) và Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU) chọn là Ngày Tiêu chuẩn Thế giới nhằm vinh danh những đóng góp và hợp tác của các chuyên gia, tổ chức trên toàn thế giới trong hoạt động xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn. Mỗi năm, ba tổ chức cùng thống nhất đưa ra một thông điệp chung cho ngày 14 tháng 10.

TIÊU CHUẨN PHỤC VỤ CHO CÁC MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG - TẦM NHÌN CHUNG CHO MỘT THẾ GIỚI TỐT ĐẸP HƠN

Chủ đề của ngày Tiêu chuẩn Thế giới năm 2021 là Tiêu chuẩn phục vụ cho các mục tiêu phát triển bền vững - Tầm nhìn chung cho một thế giới tốt đẹp hơn (Standards for sustainable development goals (SDGs) - Our shared vision for a better world) nhằm nhấn mạnh vai trò của tiêu chuẩn trong việc đóng góp công cụ để đạt được các mục tiêu phát triển bền vững. Đó là những mục tiêu toàn cầu, là mục tiêu phổ quát được thiết kế nhằm chấm dứt đói nghèo, bảo vệ hành tinh và đảm bảo rằng tất cả mọi người được hưởng hòa bình và thịnh vượng vào năm 2030 ở mỗi quốc gia thành viên Liên hiệp quốc.
Các mục tiêu phát triển bền vững nhằm giải quyết sự mất cân bằng xã hội, phát triển nền kinh tế bền vững và làm chậm tốc độ biến đổi khí hậu, hàm chứa nhiều tham vọng. Để đạt được các mục tiêu này đòi hỏi sự hợp tác của nhiều đối tác nhà nước và tư nhân, đồng thời cần sử dụng các công cụ sẵn có, bao gồm cả tiêu chuẩn quốc tế và đánh giá sự phù hợp.
Cuộc chiến căng thẳng chống lại đại dịch toàn cầu dai dẳng cho thấy sự cần thiết phải giải quyết các mục tiêu phát triển bền vững một cách bao trùm, nhằm củng cố các cộng đồng xã hội, làm cho chúng trở nên kiên cường hơn và công bằng hơn. Giờ đây, chúng tôi đề nghị bạn tham gia cùng chúng tôi trong sứ mệnh khẳng định tầm quan trọng của các mục tiêu phát triển bền vững để có thể gây dựng trở lại tốt đẹp hơn trước
Trong quá trình theo đuổi mục tiêu này, tiêu chuẩn càng trở nên thích hợp và cần thiết hơn bao giờ hết. Toàn bộ hệ thống tiêu chuẩn được xây dựng dựa trên sự cộng tác. Đó là minh chứng cho sức mạnh của sự hợp tác và niềm tin rằng chúng ta mạnh hơn tổng thể các bộ phận hợp thành. Bằng cách hợp tác cùng nhau, chúng ta đang trao quyền cho mọi người với những giải pháp để đối mặt trực tiếp với các thách thức về tính bền vững.
Với tinh thần này, chúng ta đang tham gia vào một hành trình Ngày Tiêu chuẩn Thế giới kéo dài nhiều năm nhằm thể hiện nhiều cách thức mà các tiêu chuẩn quốc tế đóng góp vào sự thành công của các mục tiêu phát triển bền vững. Chúng ta hợp tác cùng nhau để đẩy nhanh Chương trình nghị sự 2030, với các tiêu chuẩn phục vụ cho các mục tiêu phát triển bền vững  và “Tầm nhìn chung cho một thế giới tốt đẹp hơn” của chúng ta.

TIÊU CHUẨN PHỤC VỤ CHO CÁC MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG - TẦM NHÌN CHUNG CHO MỘT THẾ GIỚI TỐT ĐẸP HƠN -0

Nguyễn Tiến Dũng - Phòng TDC

Facebook Zalo

Văn bản pháp quy

Thông tin KH&CN Số 02/2022

Thống kê truy cập

Đang online : 0

Trong tuần : 0

Trong tháng : 0

Tất cả : 0