Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức họp Hội đồng tư vấn, đánh giá nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN

Facebook   Zalo

Chiều 19/11, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức họp Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ “Tính toán và đánh giá năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) của tỉnh Thái Nguyên năm 2020, giai đoạn 2016-2020; giai đoạn 2011-2020. Nhiệm vụ KH&CN trên do Viện Năng suất Việt Nam thực hiện.

Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức họp Hội đồng tư vấn, đánh giá nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN

Toàn cảnh Hội đồng tư vấn, đánh giá nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN

Với mục tiêu, đánh giá hiện trạng năng suất, tốc độ tăng năng suất, xác định mức độ đóng góp của năng suất lao động, tăng TFP đối với tăng trưởng GRDP trên địa bàn tỉnh, từ đó đề xuất giải pháp góp phần thúc đẩy nâng cao năng suất và phát triển kinh tế của tỉnh. Dựa trên số liệu thống kê của Cục Thống kê tỉnh Thái Nguyên cung cấp, nhóm nghiên cứu Viện Năng suất Việt Nam đã nhận diện rõ hiện trạng năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020 và giai đoạn 2011-2020. Đánh giá được vai trò của KHCN đối với năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) trong thời gian qua. Tính toán được các chỉ số về năng suất lao động và hạch toán tăng trưởng đánh giá đóng góp của tăng năng suất nhân tố tổng hợp vào tăng trưởng GRDP của tỉnh Thái Nguyên. Cụ thể, Thái Nguyên là tỉnh phát triển công nghiệp, tỷ trọng GRDP của khu vực công nghiệp – xây dựng là 59%, khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 10% trong GRDP và khu vực dịch vụ có tỷ trọng 31% trong GRDP. Tốc độ tăng trưởng FDI bình quân giai đoạn 2011-2015 đạt 5,63%/năm; giai đoạn 2016-2020 đạt 5,38%/năm. Đồng thời, đề xuất mục tiêu và giải pháp nâng cao năng suất tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025…
Sau hơn 2 tháng thực hiện nhiệm vụ KH&CN, đến nay nhóm nghiên cứu Viện Năng suất Việt Nam đã thực hiện đầy đủ các nội dung và mục tiêu nhiệm vụ đề ra. Kết quả cuộc họp, các thành viên tham gia Hội đồng tiến hành bỏ phiếu thống nhất nghiệm thu nhiệm vụ “Tính toán và đánh giá năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) của tỉnh Thái Nguyên năm 2020, giai đoạn 2016-2020, giai đoạn 2011-2020./.

Dương Chiêm, Thế Bằng

Facebook Zalo

Văn bản pháp quy

Thông tin Khoa học và Công nghệ Số 04/2021

Thống kê truy cập

Đang online : 0

Trong tuần : 0

Trong tháng : 0

Tất cả : 0