Hội thảo “Đảm bảo đo lường tại doanh nghiệp”

Facebook   Zalo

Ngày 16/3/2022, tại Hà Nội, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TCĐLCL) tổ chức hội thảo “Đảm bảo đo lường tại doanh nghiệp”. Tham dự hội thảo có ông Hà Minh Hiệp - Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) các tỉnh, thành phố thuộc khu vực miền Bắc, các đơn vị và các chuyên gia đo lường của Tổng cục.

Hội thảo “Đảm bảo đo lường tại doanh nghiệp”

Ngày 10/8/2018, Thủ tưởng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 996/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” (gọi tắt là Đề án 996). Đề án 996 sẽ tập trung hỗ trợ doanh nghiệp trong một số ngành, lĩnh vực ưu tiên triển khai áp dụng hiệu quả Chương trình đảm bảo đo lường để nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm, hàng hoá. Mục tiêu là triển khai cho ít nhất 50.000 doanh nghiệp trong giai đoạn đến năm 2025 và cho ít nhất 100.000 doanh nghiệp trong giai đoạn đến năm 2030. 
Để triển khai Đề án 996, Bộ KH&CN đã ban hành Quyết định số 3807/QĐ-BKHCN ngày 18/12/2019 về việc phê duyệt Danh mục ngành, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh trọng tâm cần tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và Quyết định số 510/QĐ-BKHCN ngày 17/3/2021 về việc ban hành “Hướng dẫn xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình đảm bảo đo lường tại doanh nghiệp”.
 

Hội thảo “Đảm bảo đo lường tại doanh nghiệp” -0
Ông Hà Minh Hiệp - Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục TCĐLCL phát biểu khai mạc hội thảo 

Tại hội thảo, Vụ Đo lường đã triển khai các nhiệm vụ và giải pháp để thúc đẩy xây dựng Chương trình đảm bảo đo lường tại doanh nghiệp, đồng thời hướng dẫn các địa phương tổ chức thực hiện. Các đại biểu tham dự hội thảo cũng đã tập trung trao đổi, thảo luận về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Đề án 996 để cùng với Tổng cục TCĐLCL tìm cách tháo gỡ trong thời gian tới.

Hội thảo “Đảm bảo đo lường tại doanh nghiệp” -0
Ông Phạm Quốc Chính - Giám đốc Sở KH&CN tỉnh Thái Nguyên phát biểu tại hội thảo 

Tham dự hội thảo, ông Phạm Quốc Chính - Giám đốc Sở KH&CN tỉnh Thái Nguyên đã chia sẻ kinh nghiệm triển khai Chương trình đảm bảo đo lường tại doanh nghiệp. Để triển khai Đề án 996 tại tỉnh Thái Nguyên, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 10/3/2020 và giao cho Sở KH&CN là cơ quan đầu mối tổ chức thực hiện Kế hoạch.
Năm 2021, Sở KH&CN đã tiến hành khảo sát và lựa chọn được 03 doanh nghiệp (Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên, Công ty Xăng dầu Bắc Thái, Hợp tác xã chè Hảo Đạt) để hỗ trợ xây dựng Chương trình đảm bảo đo lường theo hướng dẫn của Bộ KH&CN. Đây cũng là 03 doanh nghiệp đầu tiên trong cả nước đã ban hành được Chương trình đảm bảo đo lường. Chương trình này đã được Sở KH&CN tổ chức công bố ngày 15/12/2021 và được thực hiện đến hết năm 2025.

Hội thảo “Đảm bảo đo lường tại doanh nghiệp” -0

Các cơ quan báo chí, truyền thông rất quan tâm đến hoạt động                                    đảm bảo đo lường của tỉnh Thái Nguyên 

Năm 2022, Sở KH&CN sẽ tiếp tục hỗ trợ cho 03 doanh nghiệp này triển khai thực hiện một số nội dung trong Chương trình đảm bảo đo lường đã được phê duyệt (Hỗ trợ bồi dưỡng nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ cho các cán bộ tham gia hoạt động đo lường của doanh nghiệp; hỗ trợ xây dựng, hướng dẫn và giám sát thực hiện các quy trình đảm bảo đo lường tại doanh nghiệp...). Đặc biệt, Sở KH&CN sẽ hỗ trợ Trung tâm Phát triển KH&CN xây dựng và triển khai Chương trình đảm bảo đo lường. Đây cũng sẽ là đơn vị cung cấp dịch vụ về đo lường đầu tiên trong cả nước xây dựng Chương trình đảm bảo đo lường./.

Tiến Dũng - Phòng TDC

Facebook Zalo

Văn bản pháp quy

Thông tin KH&CN Số 02/2022

Thống kê truy cập

Đang online : 0

Trong tuần : 0

Trong tháng : 0

Tất cả : 0