Hội nghị triển khai chương trình Năng suất Chất lượng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Facebook   Zalo

Sáng ngày 18/8/2014, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Thái Nguyên phối hợp với Viện Năng suất Việt Nam tổ chức Hội nghị triển khai Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2014- 2020”

Hội nghị triển khai chương trình Năng suất Chất lượng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Toàn cảnh buổi hội nghị

             Thực hiện Chương trình quốc gia "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020" tại Quyết định số 712/QĐ-TTg ngày 21/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ, Sở Khoa học và Công nghệ đã xây dựng và trình UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành Quyết định số 37/QÐ-UBND ngày 08/01/2014 về việc phê duyệt Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2014 - 2020”. Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Cơ quan thường trực Ban điều hành dự án phối hợp với Viện năng suất Việt Nam tổ chức Hội nghị triển khai chương trình Năng suất Chất lượng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Chủ trì Hội nghị Ông Phạm Quốc Chính – Phó GĐ Sở Khoa học & Công nghệ, Phó trưởng Ban điều hành Dự án.

Ông Phạm Quốc Chính – Phó GĐ Sở KH&CN, Phó trưởng Ban điều hành Dự án  phát biểu ý kiến khai mạc và chỉ đạo Hội nghị

             Tới tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành; Ban điều hành dự án; Liên minh HTX, Hội doanh nghiệp nhỏ và vừa và các Doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hàng hóa trên địa bàn Tỉnh.

            Tại Hội nghị, Ông Nguyễn Anh Tuấn - Viện trưởng Viện Năng suất Việt Nam  giới thiệu về Chương trình quốc gia  "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020". Mục tiêu tổng quát của Chương trình là Xây dựng và áp dụng hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, các hệ thống quản lý, mô hình, công cụ cải tiến năng suất và chất lượng; phát triển nguồn lực cần thiết để nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Tạo bước chuyển biến rõ rệt về năng suất và chất lượng của các sản phẩm, hàng hóa chủ lực, khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế- xã hội của đất nước.

Ông Lê Vĩnh Phượng – Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng -Cơ quan thường trực Ban điều hành Dự án

Ông Lê Vĩnh Phượng - Chi cục Trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - cơ quan thường trực Ban điều hành Dự án, giới thiệu khái quát về Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2014 - 2020”.  Mục tiêu của Dự án nhằm tạo bước chuyển biến rõ rệt về năng suất, chất lượng của sản phẩm hàng hóa chủ lực của Tỉnh, nâng cao khả năng cạnh tranh và phát triển bền vững của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn Tỉnh trong nền kinh tế hội nhập. Ðối tượng tham gia Dự án là các doanh nghiệp vừa và nhỏ sản xuất hàng hóa chủ lực trên địa bàn Tỉnh.

             Sau khi nghe tổng quan Chương trình, dự án Năng suất chất lượng và tham luận của các Sở, ban, ngành, doanh nghiệp. Các đại biểu đã thảo luận về vai trò năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa đối với phát triển kinh tế - xã hội; những đóng góp của năng suất yếu tố tổng hợp (TFP) trong phát triển kinh tế - xã hội; một số nội dung cơ bản trong Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2014 - 2020”; sự đổi mới tư duy về chất lượng và cải tiến chất lượng để phát triển bền vững và hội nhập trong nền kinh tế thị trường…

Facebook Zalo