Đánh giá tổ chức, doanh nghiệp tham dự Giải thưởng chất lượng quốc gia năm 2021

Facebook   Zalo

Vừa qua, Hội đồng sơ tuyển Giải thưởng chất lượng quốc gia năm 2021 tỉnh Thái Nguyên (Gọi tắt là Hội đồng sơ tuyển) đã tiến hành đánh giá và đề xuất tổ chức, doanh nghiệp của tỉnh Thái Nguyên đủ điều kiện xét tặng Giải thưởng chất lượng quốc gia năm 2021.

Đánh giá tổ chức, doanh nghiệp tham dự Giải thưởng chất lượng quốc gia năm 2021

Hội đồng sơ tuyển đánh giá tại Hợp tác xã chè Hảo Đạt

Giải thưởng chất lượng quốc gia ra đời năm 1996 và được quy định tại Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Giải thưởng chất lượng quốc gia là giải thưởng do Thủ tướng Chính phủ tặng cho các tổ chức, doanh nghiệp đạt thành tích xuất sắc trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, năng lực cạnh tranh và hiệu quả hoạt động, hội nhập với nền kinh tế.

Giải thưởng chất lượng quốc gia năm 2021 đã được gần 30 doanh nghiệp, tổ chức của tỉnh Thái Nguyên quan tâm. Sau khi đánh giá hồ sơ và đánh giá tại tổ chức, doanh nghiệp, Hội đồng sơ tuyển đã lựa chọn được Hợp tác xã chè Hảo Đạt đáp ứng được các tiêu chí Giải thưởng chất lượng quốc gia.

Hội đồng sơ tuyển đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ (Cơ quan thường trực Giải thưởng chất lượng quốc gia tại địa phương) đề xuất với Bộ Khoa học và Công nghệ, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Cơ quan thường trực Giải thưởng chất lượng quốc gia), Hội đồng quốc gia Giải thưởng chất lượng quốc gia năm 2021 xem xét, đề nghị Thủ tướng Chính phủ trao tặng Giải thưởng chất lượng quốc gia cho Hợp tác xã chè Hảo Đạt.

Nguồn: Thế Bằng – Trung tâm phát triển KH&CN

Facebook Zalo

Văn bản pháp quy

Thông tin KH&CN Số 02/2022

Thống kê truy cập

Đang online : 0

Trong tuần : 0

Trong tháng : 0

Tất cả : 0