Về kết quả quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2021-2026 và kết quả quy hoạch nhiệm kỳ 2026-2031

Facebook   Zalo

Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức các hội nghị lấy ý kiến cán bộ, công chức, viên chức thuộc Sở theo đúng thành phần hướng dẫn tại Quy định số 996-QĐ/TU ngày 24/3/2022 của Tỉnh ủy Thái Nguyên về công tác quy hoạch cán bộ. Sở Khoa học và Công nghệ thông báo danh sách cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2021-2026; nhiệm kỳ 2026-2031 do Sở Khoa học và Công nghệ quản lý, cụ thể như sau:

Về kết quả quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2021-2026 và kết quả quy hoạch nhiệm kỳ 2026-2031

Chi tiết tại file đính kèm: Tải tại đây

Facebook Zalo

Văn bản pháp quy

Thông tin KH&CN Số 02/2022

Thống kê truy cập

Đang online : 0

Trong tuần : 0

Trong tháng : 0

Tất cả : 0