V/v xây dựng kế hoạch triển khai Chương trình phát triển tài sản trí tuệ thực hiện năm 2023

Facebook   Zalo

Thực hiện văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh Thái Nguyên tại Công văn số 1908/UBND-KGVX ngày 10/5/2022 về việc xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai Chương trình phát triển tài sản trí tuệ năm 2023, Sở Khoa học và Công nghệ Thái Nguyên thông báo đến quý cơ quan, đơn vị về việc xây dựng kế hoạch triển khai Chương trình phát triển tài sản trí tuệ (Chương trình) thực hiện năm 2023, cụ thể như sau:

V/v xây dựng kế hoạch triển khai Chương trình phát triển tài sản trí tuệ thực hiện năm 2023

Chi tiết trong file đính kèm: Tải tại đây

Facebook Zalo