V/v tuyên truyền thực hiện các Văn bản chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ

Facebook   Zalo

Thực hiện chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 1948/UBND-TTPVHCC ngày 11 tháng 5 năm 2022 về việc thực hiện Văn bản số 2866/VPCP-KSTT, 2916/VPCP-KSTT của Văn phòng Chính phủ. Nhằm tuyên truyền sâu rộng việc thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả trong thực hiện thủ tục hành chính, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị; cơ quan báo chí của tỉnh, Trung tâm Thông tin tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ tuyên truyền các nội dung như sau: 

V/v tuyên truyền thực hiện các Văn bản chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ

Chi tiết trong file đính kèm: Tải tại đây

Facebook Zalo

Văn bản pháp quy

Thông tin KH&CN Số 02/2022

Thống kê truy cập

Đang online : 0

Trong tuần : 0

Trong tháng : 0

Tất cả : 0