V/v hướng dẫn người dân sử dụng Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Thái Nguyên

Facebook   Zalo

Thực hiện văn bản số 5042/UBND-KGVX ngày 13/10/2022 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc thử nghiệm mô hình hợp nhất Cổng dịch vụ công trực tuyến với hệ thống thông tin một cửa điện tử thành Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Thái Nguyên

V/v hướng dẫn người dân sử dụng  Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Thái Nguyên

Chi tiết trong file đính kèm: Tải tại đây

Facebook Zalo