V/v đề nghị báo cáo thực trạng an toàn tiến hành công việc bức xạ định kỳ năm 2022

Facebook   Zalo

Thực hiện Điều 20 của Luật Năng lượng nguyên tử về việc báo cáo thực trạng an toàn tiến hành công việc bức xạ, Sở Khoa học và Công nghệ yêu cầu các cơ sở tiến hành công việc bức xạ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên Báo cáo thực trạng an toàn bức xạ tại cơ sở năm 2022 (có biểu mẫu gửi kèm theo).

V/v đề nghị báo cáo thực trạng  an toàn tiến hành công việc bức xạ định kỳ năm 2022

Chi tiết thông báo trong file đính kèm:

Công văn đề nghị báo cáo ATBX

Mau BC-ATBX 01

Mau BC-ATBX 02

Mau BC-ATBX 03

Facebook Zalo