Tuyển sinh khóa đào tạo Hỗ trợ và quản trị dự án khởi nghiệp trong bối cảnh chuyển đổi số

Facebook   Zalo

Tại Việt Nam, các Chương trình xây dựng, thúc đẩy phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đang phát triển mạnh mẽ. Và thành quả là sự gia tăng số lượng doanh nghiệp khởi nghiệp thành công, cùng sự hiện diện của nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước. Vì vậy công tác tiếp tục đẩy mạnh phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, đi kèm với chương trình chuyển đổi số quốc gia là trọng tâm tập trung của Chính phủ trong quá trình phát triển tương lai đất nước.

Tuyển sinh khóa đào tạo Hỗ trợ và quản trị dự án khởi nghiệp trong bối cảnh chuyển đổi số

Nhằm hỗ trợ cán bộ, nhân sự của Bộ, ngành, địa phương, tổ chức chính trị xã hội và cơ sở nghiên cứu đào tạo trong việc xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện các Đề án:

  • Đề án "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025" (Đề án 844)
  • Đề án "Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025 " (Đề án 1665)
  • Đề án "Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025 định hướng đến năm 2030" (Đề án 749)

Trung tâm khởi nghiệp đổi sáng tạo ĐHQG-HCM (IEC) tổ chức khóa đào tạo Quản trị dự án khởi nghiệp với nội dung chi tiết: (Vui lòng xem file đính kèm)

Chi tiết văn bản: File đính kèm

Facebook Zalo

Văn bản pháp quy

Thông tin Khoa học và Công nghệ Số 02/2021

Thống kê truy cập

Đang online : 0

Trong tuần : 0

Trong tháng : 0

Tất cả : 0