Tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN về quỹ gen cấp tỉnh của tỉnh Thái Nguyên thực hiện từ năm 2021

Facebook   Zalo

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ về quỹ gen cấp tỉnh thực hiện từ năm 2021, cụ thể như sau:

Tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN  về quỹ gen cấp tỉnh của tỉnh Thái Nguyên thực hiện từ năm 2021

1. Danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ về quỹ gen cấp tỉnh thực hiện từ năm 2021 gồm 06 nhiệm vụ, trong đó:

- 01 nhiệm vụ về Khai thác, phát triển bền vững, phục tráng và đưa vào sản xuất, thương mại hóa

- 05 nhiệm vụ về Điều tra, thu thập, bảo tồn; tư liệu hóa nguồn gen; đánh giá di truyền đối với nguồn gen mới thu thập

( Chi tiết về tên nhiệm vu, mục tiêu, nội dung chính, yêu cầu của sản phẩm  theo Biểu phụ lục đính kèm công văn này)

2. Hồ sơ đăng ký tuyển chọn nhiệm vụ khoa học và công nghệ về quỹ gen thực hiện từ năm 2021 gồm:

a) Hồ sơ pháp lý của tổ chức chủ trì: Tài liệu minh chứng của tổ chức có hoạt động phù hợp với lĩnh vực của nhiệm vụ khoa học và công nghệ đăng ký tuyển chọn, có con dấu và tài khoản được cấp có thẩm quyền cấp.

b) Đơn đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (theo mẫu).

c) Thuyết minh nhiệm vụ khoa học và công nghệ về quỹ gen.

d) Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì.

đ) Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký làm chủ nhiệm nhiệm vụ có xác nhận của cơ quan, đơn vị.

e) Lý lịch khoa học của chuyên gia trong nước, chuyên gia nước ngoài (nếu có)

f) Văn bản xác nhận về sự đồng ý của các tổ chức tham gia phối hợp thực hiện nhiệm vụ (nếu có).

g) Báo giá thiết bị, nguyên vật liệu chính cần mua sắm, dịch vụ cần thuê để thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (Thời gian báo giá không quá 30 ngày tính đến thời điểm nộp hồ sơ).

h) Tài liệu minh chứng về khả năng huy động nguồn kinh phí ngoài ngân sách nhà nước để thực hiện nhiệm vụ.

i) Tài liệu liên quan khác (nếu có)

Các biểu mẫu hồ sơ được đăng tải tại trang thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên, địa chỉ:  http://www.dosttn.gov.vn

3. Yêu cầu đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ về quỹ gen cấp tỉnh

Yêu cầu đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ về quỹ gen cấp tỉnh được thưc hiện theo đúng quy định tại điều 6 Quyết định số 02/2021/QĐ-UBND ngày 15/01/2021 của UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành Quy định quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh của tỉnh Thái Nguyên.

4. Điều kiện tham gia tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ

Các tổ chức chủ trì, cá nhân đăng ký chủ nhiệm nhiệm vụ phải đáp ứng điều kiện quy định tại điều 8 Quyết định số 02/2021/QĐ-UBND ngày 15/01/2021 của UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành Quy định quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh của tỉnh Thái Nguyên.

5. Túi hồ sơ gồm:  01 bản hồ sơ gốc và 08 bản sao.

Túi hồ sơ được tổ chức đăng ký chủ trì niêm phong theo quy định.

Ngoài bìa túi hồ sơ ghi: HỒ SƠ ĐĂNG KÝ CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VỀ QUỸ GEN CỦA TỈNH THÁI NGUYÊN THỰC HIỆN TỪ NĂM 2021.

Tên nhiệm vụ đăng ký:

Tên tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ:

Tên cá nhân đăng ký chủ nhiệm nhiệm vụ:

6. Thời hạn nhận hồ sơ đăng ký tuyển chọn:

                  Chậm nhất là đến 17g00 ngày 16/6/2021.

7. Địa điểm nhận hồ sơ đề xuất:

                  Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên

Số 513- Đường Lương Ngọc Quyến- Thành phố Thái Nguyên

                                       - tỉnh Thái Nguyên

- Thông tin chi tiết liên hệ với Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ– Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên (Điện thoại: 0913386106)

Trên đây là Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ về quỹ gen cấp tỉnh của tỉnh Thái Nguyên thực hiện từ năm 2021, Sở Khoa học và Công nghệ Thái Nguyên thông báo để các tổ chức, cá nhân nghiên cứu và đề xuất thực hiện./.

Tải file thông báo

Tải các Biểu mẫu

 

Facebook Zalo

Văn bản pháp quy

Thông tin Khoa học và Công nghệ Số 02/2021

Thống kê truy cập

Đang online : 0

Trong tuần : 0

Trong tháng : 0

Tất cả : 0