Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Phòng, chống thiên tai năm 2023

Facebook   Zalo

Thực hiện Quyết định số 173/QĐ-TTg ngày 13/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ về Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai; Văn bản số 11/QGPCTT ngày 24/4/2023 của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Phòng, chống thiên tai; sau khi xem xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Văn bản số 1434/SNN-KHTC ngày 04/5/2023, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Phòng, chống thiên tai năm 2023, như sau:

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Phòng, chống thiên tai năm 2023

Chi tiết kế hoạch trong file đính kèm: Tải tại đây

Facebook Zalo