Thông tin sự kiện TECHFEST 2021

Facebook   Zalo

Thực hiện Công văn số 483/PTTTDN-TTKN ngày 01/10/2021 của cục Phát triển thị trường và Doanh nghiệp khoa học công nghệ về việc phối hợp, truyền thông quảng bá TECHFEST 2021, Sở Khoa học và Công nghệ thông tin đến các cơ quan, đơn vị về sự kiện như sau:

Thông tin sự kiện TECHFEST 2021

Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2021 (TECHFEST 2021) với chủ đề "Đổi mới sáng tạo - Kiến tạo tương lai" do Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Bộ Ngoại giao, UBND thành phố Hồ Chí Minh, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức. Chuỗi sự kiện trong khuôn khổ TECHFEST 2021 được tổ chức từ tháng 9 đến tháng 12 năm 2021 theo hình thức trực tuyến.

Thông tin về sự kiện được đăng tải tại địa chỉ: https://techfest.vn/; http://dosttn.gov.vn (Kèm theo Công văn số 483/PTTTDN-TTKN ngày 01/10/2021; Thư mời tham gia cảu Làng Thách thức và Sáng tạo xã hội).

Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị quý cơ quan, đơn vị thông tin các sự kiện của TECHFEST 2021 đến tổ chức, cá nhân và cộng đồng khởi nghiệp quan tâm tham gia chuỗi sự kiện trên.

Chi tiết liên hệ: Ông Nguyễn Quang Sơn, Phòng Quản lý Công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên; điện thoại 0913 068 698.

Trân trọng cảm ơn !

Chi tiết:

- Công văn 977/KHCN-QLCN

- Công văn 483/PTTTDN-TTKN ngày 01/10/2021

- Thư mời tham gia của Làng Thách thức và Sáng tạo xã hội

Facebook Zalo